Dergimiz ile ilgili her konuda mesajlarınızı balkanlardaturkkulturu@yahoo.com adresimize çekinmeden iletebilirsiniz.
Bu dergi sizin öneri ve desteklerinizle yaşamını sürdürecektir.
Bu dergi sizin için var; bu dergi Balkanlar'da Türk Kültürünü yaşatmak için var.

 

Ruhumun Solmaz Çiçeği

 

Şahlanıp
Kanatlandı atım
Akıncıların ruhuna katıldım
Aştım Balkanları
Rumeli’yi dolaştım
Adım adım…
Karşıladı beni Şıpka’da
Binlerce isimsiz şehidimiz
Görebildiğince
Algıladım barut kokularını
Sönmeyen alev duman duman
Gözlerde yaş
Bulutlarca akan…
Selam verdim
Saygıya durdum
Osman paşa huzurunda
Kılıcı belinde
Askeriyle
Plevne kalesinde
Tuna boylarında dinledim
Türküsünü Civan Aliş’imin
Koca Yusuf’u gördüm
Er meydanında
Yere gelmez sırtları
Pehlivanları seyrettim
Deliorman’da, Gerlova’da
Kızanlık, Eski Zara ovasında
Kokladığım kırmızı güllerde
Türkün nefesini hissettim
Toprağın bağrından fışkıran
Rodoplar’da dolaştım
Delikanlı Yusuf’umla konuştum
Arda boylarında
Akşamüzeri
Saat sekiz sıraları
Selime’yi gördüm
Arda sularında
Saçları tam on yedi belik
Ercep Arda’ya bakıyordu
Boynu bükük
Altın sarısı buğdayı
Toplayanlar vardı
Dobruca ovasında
Yanmıştı yüzleri sıcaktan
Rodoplar’ın dilberini dinledim
Tütün tarlasında
Dilinde hep, yanık türküler

Tutuldum temerküz kamplarında
Ölüm adası Belene’de
Zulmün pençesini aldım
Tanklar vardı
Çocuklar üzerine giden
Türkan çeşmesinden
Su değil kan akıyordu
Kimlik üzerine
Türklük adına
Şahlandı damarda
Asil Türk kanı
Aktı Arda gibi
Tunca gibi
Umutlar
İnançlar
Kanayan yaram
Benim hüzünlü Rumeli’m
Dertli Balkanlar’ım
Ruhumun solmaz çiçeği.Recep USLU