- DEĞİŞTİRİLEN TARİH: BULGARİSTAN ÖRNEĞİ (YENİ)

   

- ATATÜRK VE DIŞ POLİTİKA

   

- BULGARİSTAN TÜRKLERİ GENEL

   

- BALKAN ULUSLARININ MİLLİYETÇİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

   

- TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE TÜRKLERE UYGULANAN ŞOVENİST BULGAR POLİTİKALARI

   

- DAĞILMA DÖNEMİ’NİN MEDAR-I İFTİHARLARI: RODOP MUVAKKATESİ VE GARBİ TRAKYA MÜSTAKİLESİ ÖRNEKLER

   

- BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE DÖNÜŞÜMÜ, AB ÜYELİK SÜRECİ VE TÜRK AZINLIĞA ETKİLERİ

   

- Avrupa’nın Ali Cengiz Oyunu: “Balkan” Yerine “Güneydoğu Avrupa”

   

- SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ROMANYA’NIN DIŞ POLİTİKASINDA BATI DÜNYASI VE TÜRKİYE’YLE İLİŞKİLER

   

- Maria Todorova’nın Çözümlemesinde Balkanlara, Türklere ve Batılılara Kavramsal, Siyasal ve Kültürel Yaklaşım