- BİR KOSOVA TÜRK’ÜNÜN GÖZÜYLE ATATÜRK

   

- Kosova-Balkanlar’da Türk Halk İnançları-1

   

- Kosova-Balkanlar’da Türk Halk İnançları-2

   

- Prizren- Kosova Türk Halk Edebiyatı Masallarından Derlemeler